Успех на студентите юристи от Пловдивския университет в национално състезание

На 11 май 2024 г. в Бургаския свободен университет се проведе единадесетото поред състезание по решаване на казус от областта на гражданското и търговско право, организирано от Центъра по юридически науки. В състезанието взеха участие общо 12 отбора от 7 юридически факултета от страната (ЦЮН на БСУ, ЮФ на ВСУ, ВТУ, НБУ, ПУ, РУ и СУ). Състезателите бяха студенти от трети до пети курс по специалността „Право“. ЮФ на Пловдивския университет бе представен от три отбора.

 Надпреварата се проведе в два кръга, като всеки от отбор защити позицията на ищец или на ответник в симулиран процес. Студентите имаха на разположение да изготвят позициите си в рамките на един час, след което бяха оценявани от жури, съставено от преподаватели от участващите ЮФ. След първи кръг продължиха най-добрите четири отбора от БСУ, ПУ и СУ.

При презентирането на позициите на страните във втората част от състезанието, студентите от всички факултети показаха задълбочени знания от областта на частното право, както и способности за бързо мислене, реагиране и формулиране на позиции в краткото време (пет минути) за реплики и дуплики. След много оспорвани двубои, които затрудниха оценяващите, журито класира на едно от челните три места един от отборите на ЮФ на ПУ.

Този отбор е в състав от студентите Милен Иванов (капитан, V курс), Линда Бонева, Габриела Иванова от IV курс и Георги Жилов (III курс). Отборът отлично защити позицията на ответник по представения казус, формулира и посочи реплики по отношение на претенциите на ищеца, прилагайки знанията и способностите си и по правна реторика. Заелите призови места бяха наградени от ръководителя на домакините ЦЮН и преподавател в ЮФ на ПУ – проф. д-р Силви Чернев.

Участници и преподаватели се поздравиха за доброто представяне на студентите и си пожелаха следващата година отново да се срещнат и проведат ползотворното събитие.

гл. ас. д-р Андреан Славчев – от екипа треньори на отборите на ЮФ на ПУ