Юридическият факултет тържествено връчи дипломите на Випуск 2023

На тържествена церемония в Спортната зала на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ абсолвентите на Юридическия факултет получиха дипломите си за завършено висше образование. 13 от общо 60-те дипломирали се юристи завършиха с отличен успех.

От името на проф. д-р Румен Младенов – ректор на ПУ и от името на ректорското ръководство абсолвентите приветства проф. д-р Станимир Кабаиванов – зам.-ректор по акредитационна дейност. Беше прочетен поздравителен адрес от г-н Румен Радев – президент на РБългария. Приветствия  към дипломантите и техните близки отправиха официалните гости от пловдивските съдилища, прокуратура, органи на изпълнителната власт и Адвокатска колегия – Пловдив. 

Специални поздравления и пожелания за професионални успехи отправи доц. д-р Даниела Дончева – декан на Юридическия факултет. За успешното завършване колегите си поздрави и Маргарита Кърмова – отличник на Випуск 2023.

В рамките на церемонията се проведе традиционният ритуал по полагане на Галилеевата клетва, в която абсолвентите се заклеха да пазят името на Университета, да защитават достойно професионалната си подготовка и да използват научните си познания единствено за добро, за напредък и хуманизация на света.

Церемонията продължи с тържествено връчване на дипломите, като отличниците получиха грамоти и награди от Университета, Адвокатска колегия – Пловдив, издателство Сиела и фирма Явлена.