Първо национално студентско състезание по административноправни науки

На 13.01.2024 г. се проведе Първо национално студентско състезание по административноправни науки, организирано от Върховния административен съд, Нов Български университет и Софийски университет „Св. Климент Охридски“. В състезанието взеха участие студенти от юридическите факултети на шест висши учебни заведения. Юридическият Read More …

Състезание по решаване на казуси по римско частно право

На 10 януари  се проведе първото   академично събитие в Юридическия факултет за 2024 година – традиционното състезание за  решаване на казуси по римско частно право. Около петдесет студенти от първи курс изявиха интерес и  показаха знанията и уменията си, придобити през първия за тях семестър, по дисциплината Римско частно право. Състезанието се Read More …

СТУДЕНТСКА ЮРИДИЧЕСКА НАУЧНА АКАДЕМИЯ 2023

Четирима студенти от Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ бяха наградени за своите научни разработки, представени на традиционната Студентска юридическа научна академия (СЮНА). СЮНА 2023 беше организирана от Студентския съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“ с личната подкрепа на проф. Read More …

Трето място за отбор на Юридическия факултет в национално състезание

На 13 май 2023 г. в Бургаския свободен университет (БСУ) се проведе десетото юбилейно Национално състезание по решаване на частноправен казус, организирано от Центъра по юридически науки (ЦЮН) при БСУ. В състезанието взеха участие общо 12 отбора от осем юридически Read More …

Силно представяне на отбора на ЮФ на ПУ в международно състезание по право

След отличното си представяне на националните кръгове през м. февруари, отборът студенти от Юридическия факултет на Пловдивския университет взе участие в международните кръгове на състезанието по международно публично право Джесъп (Philip C. Jessup Moot Court Competition). Международните кръгове се проведоха Read More …