Състав

Академичен състав на Катедра ГПН

 • Проф. д-р Венцислав Стоянов
 • Чл.-кор на БАН, проф. д.ю.н. Цанка Цанкова
 • Проф. д-р Поля Голева
 • Проф. д-р Анелия Мингова
 • Доц. д.ю.н. Красен Стойчев
 • Доц. д-р Илиян Шотлеков
 • Доц. д-р Григор Григоров
 • Доц. д-р Велина Тодорова
 • Проф. д-р Силви Чернев
 • Проф. д-р Стефан Стефанов
 • Доц. д-р Люба Панайотова – ръководител Катедра
 • Доц. д-р Красимир Митев – e-mail: mitev<@>uni-plovdiv.bg
 • Доц.  д-р Теодора Филипова
 • Доц. д-р Ярослава Генова
 • Гл. ас. д-р Мария Кьосева
 • Гл. ас. д-р Георги Ганчев, M.B.L. – HSG
 • Гл. ас. д-р Ангел Шопов – CV на А. Шоповспециализиран сайт на А. Шопов – e-mail: a_shopov<@>uni-plovdiv.bg
 • гл. ас. д-р Димитър Топузов – секретар на Катедрата
 • гл. ас. д-р Жана Колева