Състав

Проф. д-р Дарина Зиновиева
Професор
телефон: 032 / 261 318
email:
приемно време:
кабинет: 226
Резюме

 

Проф. д-р Емилия Друмева
Професор
телефон: 032 / 261 318
email:
приемно време:
кабинет: 226
Резюме

 

Проф. д-р Иван Стоянов
Професор
телефон: 032 / 261 318
email:
приемно време:
кабинет: 226
Резюме

 

Проф. д.ик.н. Веселин Цанков
Професор
телефон: 032 / 261 318
email:
приемно време:
кабинет: 226
Резюме

 

Проф. д-р Иван Тодоров
Професор
телефон: 032 / 261 318
email:
приемно време:
кабинет: 226
Резюме

 

Доц. д-р Богдан Йорданов
Доцент
телефон: 032 / 261 318
email:
приемно време:
кабинет: 226
Резюме

 

д-р Атнония Илиева
Главен асистент,секретар на катедрата
телефон: 032 / 261 318
email:
приемно време:
кабинет: 226
Резюме

 

Доц. д-р Христо Паунов
Доцент, заместник- декан на ЮФ
телефон: 032 / 261 318
email: paunov<@>uni-plovdiv.bg
приемно време:
кабинет: 226
Резюме

 

Доц. д-р Константин Пехливанов LL.M.
Доцент, ръководител катедра ППН
телефон: 032 / 261 318
email:
приемно време:
кабинет: 226
Резюме

 

д-р Радослава Янкулова
Главен асистент
телефон: 032 / 261 318
email:
приемно време:
кабинет: 226
Резюме