Докторски програми

Националната агенция за оценяване и акредитация e дала програмна акредитация на Юридическия факултет за обучение на докторанти в следните научни специалности:

Граждански процес; История на държавата и правото; Наказателно право; Гражданско и семейно право; Административно право и административен процес; Конституционно право; Международно частно право; Международно право и международни отношения; Наказателен процес; Римско право; Теория на държавата и правото; Трудово право и обществено осигуряване; Финансово и данъчно право.

Конкурси за докторанти – вижте ТУК

Докторантско училище – вижте ТУК

Въпросници:

Трудово право и обществено осигуряване и докторантски минимум – вижте ТУК

Административно право и административен процес и докторантски минимум – вижте ТУК

Конституционно право и докторантски минимум – вижте ТУК

Гражданско и семейно право – вижте ТУК

Финансово и данъчно право – вижте ТУК

Наказателно право – вижте ТУК

Наказателен процес – вижте ТУК

Римско право – вижте ТУК

Международно право и международни отношения – вижте ТУК

Теория на държавата и правото – вижте ТУК

Международно частно право и докторантски минимум – вижте ТУК

История на държавата и правото – вижте ТУК

Граждански процес – вижте ТУК

Методичен кабинет за работа с докторанти:
Ректорат на ПУ „Паисий Хилендарски“, ет. 2, каб. 230, тел.: 032/ 261 280