Магистърски програми

Информация относно кандидатстването в магистърските програми „Публична администрация“ и „Международни отношения“ може да получите от д-р Десислава Стоянкова на мобилен телефон 0898 75 83 04.

Анонси на магистърските програми – вижте ТУК

Информация за записване в магистърска програма „Публична администрация“  – вижте ТУК

Информация за записване в магистърска програма „Международни отношения“  – вижте ТУК