Магистърски програми


Анонси на магистърските програми – вижте ТУК


Информация относно магистърска програма „Публична администрация“ може да получите от гл. ас. д-р Десислава Стоянкова на мобилен телефон 0898 75 83 04.

За записване в магистърска програма „Публична администрация“  – вижте ТУК


Информация за записване в магистърска програма „Международни отношения“  – вижте ТУК