Магистърски програми

Прием в магистърските програми

Относно прием в Магистърска програма „Публична администрация“ – вижте ТУК

Относно прием в Магистърска програма „Международни отношения“ – вижте ТУК

Информация относно кандидатстването в магистърските програми „Публична администрация“ и „Международни отношения“може да получате от д-р Десислава Стоянкова на мобилен телефон 0898 75 83 04.