Магистърски програми

Началото на учебните занятия за 1-ви семестър в Магистърска програма „Публична администрация“ за учебната 2018 – 2019 г. ще бъде на 20.10.2018 г. от 10.30 ч. в 14-та семинарна зала (етаж 3) на Ректората на ПУ.  Учебното разписание вижте ТУК

Класиране в Магистърска програма „Публична администрация“ за учебната 2018 – 2019 г. – вижте  ТУК

Прием в магистърските програми

Относно прием в Магистърска програма „Публична администрация“ – вижте ТУК

Относно прием в Магистърска програма „Международни отношения“ – вижте ТУК

Информация относно кандидатстването в магистърските програми „Публична администрация“ и „Международни отношения“може да получате от д-р Десислава Стоянкова на мобилен телефон 0898 75 83 04.