Инициативи

– Майска сбирка на Клуба на цивилиста – повече прочетете ТУК

 

– на 16 май 2013 г. се проведе първата сбирка на Клуба на цивилиста. Дискутиран бе проблемът „Гражданска и наказателна измама“. Докладът представи гл. ас. д-р Ангел Шопов, като в дискусията взеха участие студенти от ЮФ.

 

– на 12 ноември 2013 г. се организира семинар на тема „Брачни отношения и брачен договор – правни и икономически аспекти“. Разискваха се както тясно специализирани юридически казуси (например дали забраната за непълнолетните съпрузи да сключват брачен договор не противоречи на някои международни договори), по които участниците търсеха експертния коментар и на доц. В. Тодорова, така и общочовешки теми (като подкопава ли брачният договор ценностите любов и взаимно доверие). Работната програма бе наситена, двата предвидени часа за презентации и въпроси отлетяха неусетно, като оставиха у всички удовлетворение от чутото и от последвалия ползотворен обмен на мнения, но и желание за продължаване на започнатите дискусии. Затова на заинтересованите освен сертификати беше дадена и възможността да се присъединят към изследователския екип, като оформят и предадат на организаторите свои разработки върху аспекти на брачните отношения. За най-добрите от тях има запазено място в предстоящия сборник с материали от семинара. Повече за събитието вж. на https://law.uni-plovdiv.bg/paunov/Pokani%20i%20sabitia/Seminar%20-%20Bracni%20otnoshenia.pdf 

 

– на 8 януари 2014 г. се проведе дискусия на тема  „Отговорност на съдружниците при неперсонифицирания консорциум“. Основен докладчик беше докторантът по Гражданско право от ЮФ Евгени Христов, модератор – гл. ас. д-р Ангел Шопов. След представянето на експозето на докт. Христов думата взеха участници от публиката – студенти; докторанти от ЮФ на ПУ и Института за държавата и правото на БАН и практикуващи юристи (адвокати, помощник съдебни изпълнители и др.). В дискусията бяха повдигнати и разисквани множество интересни въпроси от теорията и практиката. Повече за събитието вж. на https://law.uni-plovdiv.bg/paunov/Pokani%20i%20sabitia/Dopiska.pdf