Студентски практики

Уважаеми студенти,

Юридическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ ви уведомява, че стартира официално проект на МОН „Студентски практики – Фаза I“. Проектът ви дава възможност да участвате в практическо обучение, осъществено в реална работна среда при избран от вас работодател. При успешното приключване на обучението можете да се възползвате от парична стипендия в размер на 480 лв., както и от сертификат за проведено практическо обучение в реална работна среда. За да участвате в програмата е необходимо да се регистрирате в уеб-базиранта платформа на проекта на адрес: http://praktiki.mon.bg. Платформата ви дава възможност да кандидатствате по обяви от регистрирани в системата работодателски организации и да бъдете наемани от тях като практиканти.

За повече информация посетете платформата на проекта и се запознайте с инструкцията публикувана в меню: „За проекта“; подменю: „Документи“. Допълнителна информация може да получите и в ЮФ от ангажираните с проекта лица (вж. информация за контакт). По-долу ще намерите и допълнителните правила на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Информация за контакт:

Гл. ас. д-р Димитър Ханев (ФЕ)

Тел. 032/261-284

Email: dhanef@abv.bg

Приемно време: Понеделник – 13:30-16:00, 202 каб.

Анна Павлова (ТИ)

Тел. 032/261-283

Email: lawfaculty@abv.bg

Приемно време: Вторник 14:00-16:00, 102 каб.; Четвъртък 10:00-12:00, 102 каб.

 

Уважаеми студенти,
Информираме Ви, че стартира втора фаза на проект „Студентски практики“. Приемът на документи в Юридическия факултет ще започне от 29.05.2017г.

 

Инфо за студентите

Алгоритъм за кандидатстване

Правила на ПУ Паисий Хилендарски

Декларация за студент

Декларация за ментор

Декларация за работодател

Регистрационна форма от работодател

Писмо за намерение – за обучаваща организация