Състезание за решаване на казуси по Римско частно право

На 10 януари 2024 г. от 18:00 ч. в 9-та аудитория на Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе състезание за решаване на казуси по Римско частно право.     

В него могат да участват всички студенти на Юридическия факултет от първи курс на учебната 2023/2024 година. Ще бъдат допуснати всички първокурсници, които се явят до 15 минути преди началния час на състезанието.

Състезанието се провежда традиционно от 2018 г. То има за цел да утвърди вече изградения интерес към решаването казуси по римско частно право, с които да се затвърдят и осмислят теоретичните знания на студентите, както и уменията те да се прилагат към различни практически ситуации, коментирани от римските iurisprudentes. С римската казуистика се отварят вратите към по-нататъшните занятия, на които студентите решават казуси по дисциплините от съвременно право, както и към бъдещата им практика.

На състезанието ще бъдат предложени за решаване учебни казуси, създадени въз основа на автентични текстове от Дигестите и подобни на тези, разглеждани на семинарните занятия. То е и форма на проверка на подготовката на студента за изпита преди сесията, като му създаде амбиция и увереност в знанията.

Регламент на състезанието – ТУК

Надяваме се състезанието да бъде и една светла позитивна емоция – естествено продължение на предстоящите коледно-новогодишни празници!

ОЧАКВАМЕ ВИ!