Сбирка на Кръжока по международноправни науки

Кръжокът по международноправни науки

и

Магистърска програма „Международни отношения

на Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“

Ви кани на среща на Кръжока на тема:

Мястото на жертвите – сравнение между международното наказателно право и националните юрисдикции

Лектор: Алтея Виолет АлексисУиндзор

Съдия в Международния наказателен съд