Програма Еразъм+

Preliminary List of Courses Taught for Erasmus+ Incoming Students at the Law Faculty, University of Plovdiv. Academic year 2018/19       

 

Втора селекция – студентски и докторански мобилности по програма Еразъм + в Юридическия факултет за втория семестър на академичната 2017-2018 година – вижте ТУК

Студентски и докторански мобилности по програма Еразъм + в Юридическия факултет за втория семестър на академичната 2017-2018 година – вижте ТУК

Преподавателски мобилности – уч. 2017-2018 г. – вижте ТУК

Студентски и докторански мобилности по програма Еразъм + в Юридическия факултет за втория семестър на академичната 2016-2017 година – вижте ТУК

Повече за програма Еразъм+  прочетете ТУK