Програма Еразъм+

Preliminary List of Courses Taught for Erasmus+ Incoming Students at the Law Faculty, University of Plovdiv. Academic year 2021/22

СТУДЕНТСКИ И ДОКТОРАНТСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ в Юридическия факултет през академичната 2021/2022 г. – вижте ТУК

СТУДЕНТСКИ И ДОКТОРАНТСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ в Юридическия факултет през академичната 2020/2021 г. – вижте ТУК

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ в  Юридическия факултет за академичната 2020/2021 г. – вижте ТУК

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ в  Юридическия факултет за академичната 2019/2020 г. – вижте ТУК

Втора есенна селекция за студентски и докторантски мобилности по програма Еразъм+ в Юридическия факултет за академичната 2019/2020 г. – вижте ТУК

Студентски мобилности по програма ЕРАЗЪМ+ в Юридическия факултет през академичната 2019/2020 г. – вижте ТУК

СТУДЕНТСКИ И ДОКТОРАНТСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ в Юридическия факултет през академичната 2019/2020 – вижте ТУК

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ в  Юридическия факултет за академичната 2018/2019 г. – вижте ТУК

Втора есенна селекция за студентски и докторантски мобилности по програма Еразъм+ в Юридическия факултет през 2-ри семестър на академичната 2018/2019 г. – вижте  ТУК

Студентски и докторантски мобилности по програма Еразъм+ в Юридическия факултет през 2-ри семестър на академичната 2018/2019 г. – вижте ТУК

Селекция на студенти и докторанти от ЮФ на ПУ по програмата за Швейцарска мобилност с цел обучение по договор за обмен с ЮФ на университета във Фрибург – вижте ТУК

Preliminary List of Courses Taught for Erasmus+ Incoming Students at the Law Faculty, University of Plovdiv. Academic year 2018/19       

Повече за програма Еразъм+  прочетете ТУK