Програма Еразъм+

Preliminary List of Courses Taught for Erasmus+ Incoming Students at the Law Faculty, University of

Plovdiv. Academic year 2024/25 – вижте ТУК

СТУДЕНТСКИ И ДОКТОРАНТСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ в  Юридическия факултет за академичната 2024/2025 г. – вижте ТУК

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ в  Юридическия факултет за академичната 2023/2024 г. – вижте ТУК

ЕРАЗЪМ ПРАКТИКА – Повече за  Еразъм стажовете (практика), както и информация за свободни позиции, която се обновява постоянно, можете да откриете на https://uni-plovdiv.bg/pages/index/300/

Селекция на студенти и докторанти от ЮФ на ПУ по програмата за Швейцарска мобилност с цел обучение по договор за обмен с ЮФ на университета във Фрибург – вижте ТУК

Повече за програма Еразъм+  прочетете ТУK