Програма Еразъм+

Студентски и докторантски мобилности по програма Еразъм+ в Юридическия факултет през 2-ри семестър на академичната 2018/2019 г. – вижте ТУК

Селекция на студенти и докторанти от ЮФ на ПУ по програмата за Швейцарска мобилност с цел обучение по договор за обмен с ЮФ на университета във Фрибург – вижте ТУК

Preliminary List of Courses Taught for Erasmus+ Incoming Students at the Law Faculty, University of Plovdiv. Academic year 2018/19       

Повече за програма Еразъм+  прочетете ТУK