2023 година – Календар на събитията

Април

ЕЛСА

11.04.2023 г. – Среща с гост лектор ас. док. Ваня Митева – „Правата на работника. Какво не знаем“

24.04.2023 г. – Среща с гост лектор – „Беседа за правото с ад. Хари Хараламбиев“ – Ще се проведе един своеобразен дебат, в който ще имаме възможност да се запознаем с един юрист с дългогодишен опит, който ще ни разкаже за всичко, което ни вълнува относно практиката му, той ще отговаря на предварително зададени въпроси, които интересуват нашите състуденти.

КЛУБ НА ЮРИСТА

10.04.2023 г. – Симулативен процес по вещно право – лектор ас. д-р Димо Хаджиев. – Ще бъде даден казус по вещно право. На самото събите ще се тегли чоп кой ще е ответник, кой ищец и отборите ще имат време да изготвят устни защити, които да изнесат пред ас. Хаджиев.

26.04.2023 г. – Лекция с гл. ас. д-р Пушкарова – Точното заглавие следва да се уточни, но се обсъжда да е „Индивидуализация и мотивиране на смъртното наказание, доживотния затвор и доживотния затвор  без замяна“ – лекцията ще е от 16:30 ч.

Май

11.05.2023 г., 9-а аудитория (Ректорат), от 9:30 ч. Обучение на тема „Въведение в Международното хуманитарно право“, организирано от Студентския клуб по МХП

23.05.2023 г. – Семинар по медицинско право ТУК

Октомври

27 и 28.10.2023 г. – Научен колоквиум „Европа и правото на мира и войната“ТУК