2023 година – Календар на събитията

Април

ЕЛСА

11.04.2023 г. – Среща с гост лектор гл. ас. д-р Ваня Митева – „Правата на работника. Какво не знаем?“

24.04.2023 г. – „Беседа за правото с адв. Хари Хараламбиев.“ – Ще се проведе един своеобразен дебат, в който ще имаме възможност да се запознаем с един юрист с дългогодишен опит, който ще ни разкаже за всичко, което ни вълнува относно практиката му. Той ще отговаря на предварително зададени въпроси, които интересуват нашите състуденти.

КЛУБ НА ЮРИСТА

10.04.2023 г. – Симулативен процес по вещно право – лектор ас. д-р Димо Хаджиев. – Ще бъде даден казус по вещно право. На самото събитие ще се тегли жребий кой ще е ответник и кой – ищец. Отборите ще имат време да изготвят устни защити, които да изнесат пред ас. Хаджиев.

26.04.2023 г. – Лекция с гл. ас. д-р Пушкарова на тема „Индивидуализация и мотивиране на смъртното наказание, доживотния затвор и доживотния затвор  без замяна“

Май

11.05.2023 г., 9-а аудитория (Ректорат), от 9:30 ч. Обучение на тема „Въведение в Международното хуманитарно право“, организирано от Студентския клуб по МХП

23.05.2023 г. – Семинар по медицинско право ТУК

Октомври

27 и 28.10.2023 г. – Научен колоквиум „Европа и правото на мира и войната“ТУК

Изисквания към докладите – ТУК

Guidelines for the authors

РЕЗЮМЕТА

ПРОГРАМА

Декември

В периода 15 – 22.12.2023 г. – Състезание за решаване на казуси по Римско частно право – Следете през м. октомври за подробности!