30 години ЮФ – Календар на събитията

Април 2022 г.

 • Състезание по Права на човека – вижте ТУК
 • Научно-практическа дискусия на тема „Основните права – състояние, проблеми и решения“ по повод 16 април – Ден на Конституцията, професионален празник на българските юристи и съдебни служители – вижте ТУК 

Май 2022 г.

 • Прожекция на филма „Епиграмите на Темида“ – посветен за проф. д-р Кино Лазаров – вижте ТУК

Юни 2022 г.

 • Кръгла маса „Медиация и възстановително правосъдие“ – вижте ТУК

Септември 2022 г.

 • Студентска юридическа научна академия (СЮНА) – вижте ТУК
 • Докторантско училище – вижте ТУК

Октомври 2022 г.

 • Еднодневен излет – ТУК
 • Церемония по удостояването с почетното звание ,,доктор хонорис кауза“ на Пловдивския университет на чл. кор. проф. дюн Цанка Цанкова – ТУК
 • Научна конференция „Правото в XXI век – предизвикателства и перспективи“ – 13 и 14 октомври – вижте ТУК

Ноември 2022 г.

 • Викторина, посветена на правата на човека – вижте ТУК
 • Академичен форум – 28 ноември-2 декември – вижте ТУК
 • Бал на випуските на ЮФ – вижте ТУК

Декември 2022 г.

 • Състезание по права на човека – ТУК
 • Състезание за решаване на казуси по Римско частно право – вижте ТУК; Регламент – ТУК
 • Представяне на книги (Очаквайте подробности)
 • Благотворително юридическо коледно парти – вижте ТУК
 • Специален брой на списание Studia Iuris, посветен на Конституцията и курса по Конституционно право в ЮФ

Календарът се обновява периодично.