30 години ЮФ – Календар на събитията

Април 2022 г.

 • Състезание по Права на човека – вижте ТУК
 • Научно-практическа дискусия на тема „Основните права – състояние, проблеми и решения“ по повод 16 април – Ден на Конституцията, професионален празник на българските юристи и съдебни служители – вижте ТУК 

Май 2022 г.

 • Прожекция на филма „Епиграмите на Темида“ – посветен за проф. д-р Кино Лазаров – вижте ТУК

Юни 2022 г.

 • Кръгла маса „Медиация и възстановително правосъдие“ – вижте ТУК

Септември 2022 г.

 • Студентска юридическа научна академия (СЮНА) – вижте ТУК
 • Докторантско училище – вижте ТУК

Октомври 2022 г.

 • Еднодневен излет (Очаквайте подробности)
 • Научна конференция „Правото в XXI век – предизвикателства и перспективи“ – 13 и 14 октомври – вижте ТУК

Ноември 2022 г.

 • Римски съдебен процес (Очаквайте подробности)
 • Академичен форум – 28 ноември-2 декември – вижте ТУК
 • Среща на поколенията – Юридическо парти (Очаквайте подробности)

Декември 2022 г.

 • Представяне на книги (Очаквайте подробности)
 • Специален брой на списание Studia Iuris, посветен на Конституцията и курса по Конституционно право в ЮФ

Календарът се обновява периодично.