Учебни разписания и графици на изпити

Редовно обучение

Учебно разписание 2021-2022
Курс Семестър
I Първи Втори
II Първи Втори
III Първи Втори
IV Първи Втори
V Първи Втори
График на изпитите
Година Семестър
2020 – 2021 Първи Втори
 Поправителна и ликвидационна сесия

Задочно обучение

Учебно разписание 2021-2022
Курс Семестър
I Първи Втори
II Първи Втори
III Първи Втори
IV Първи Втори
V Първи Втори
     
График на изпитите
Година Семестър
2020 – 2021 Първи Втори
 Поправителна и ликвидационна сесия