Учебни разписания и графици

Редовно обучение

Учебно разписание
Курс Семестър
I Първи Втори
II Първи Втори
III Първи Втори
IV Първи Втори
V Първи Втори
График на изпитите
Година Семестър
2017 – 2018 Първи Втори
 Поправителна и ликвидационна сесия

Задочно обучение

Учебно разписание
Курс Семестър
I Първи Втори
II Първи Втори
III Първи Втори
IV Първи Втори
V Първи Втори
VI Първи Втори
График на изпитите
Година Семестър
2017 – 2018 Първи Втори
 Поправителна и ликвидационна сесия