Учебни разписания и графици на изпити

Редовно обучение

Учебно разписание 2022-2023
Курс Семестър
I Първи Втори
II Първи Втори
III Първи Втори
IV Първи Втори
V Първи Втори
График на изпитите
Година Семестър
2021 – 2022 Първи Втори
 Поправителна и ликвидационна сесия

Задочно обучение

Учебно разписание 2022-2023
Курс Семестър
I Първи Втори
II Първи Втори
III Първи Втори
IV Първи Втори
V Първи Втори
     
График на изпитите
Година Семестър
2022 – 2023 Първи Втори
 Поправителна и ликвидационна сесия