Учебни разписания и графици на изпити

Редовно обучение

Учебно разписание 2023-2024
Курс Семестър
I Първи Втори
II Първи Втори
III Първи Втори
IV Първи Втори
V Първи Втори
График на изпитите
Година Семестър
2023 – 2024 Първи Втори
 Поправителна и ликвидационна сесия

Задочно обучение

Учебно разписание 2023-2024
Курс Семестър
     
II Първи Втори
III Първи Втори
IV Първи Втори
V Първи Втори
     
График на изпитите
Година Семестър
2023 – 2024 Първи Втори
 Поправителна и ликвидационна сесия