Научни форуми

Научна конференция „Пролетни правни дни 2020“

 

Писмо – покана за участие в конференцията – вижте ТУК

Изисквания към материалите – вижте ТУК

Регистрационна форма – изтеглете от ТУК


Научни четения 2019 – повече информация вижте ТУК

Регистрационна форма – изтеглете от ТУК

Програма на Научните четения – вижте ТУК


Международна научна конференция на тема: 

„Право и културни ценности“ – подробности вижте ТУК

Програма на конференцията ТУК