Научни форуми


Научен колоквиум „70 години Закон за задълженията и договорите – достижения и перспективи“

Покана – вижте ТУК

Регистрационна форма – вижте ТУК

Програма – вижте ТУК

Резюмета – ТУК

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е image-704x1024.png


Научна конференция „Имуществените отношения в правото – развитие и перспективи“ – 27 ноември 2020 г.

Конференцията се провежда в рамките на Проект No ФП19 – ЮФ – 003, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ и осъществяван от Юридически факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“.

Покана за конференцията и регистрационна форма – вижте ТУК


Писмо – покана за участие в научната конференция – вижте ТУК

Изисквания към материалите – вижте ТУК

Регистрационна форма за научната конференция – изтеглете от ТУК

Заповед на Декана на ЮФ за отмяна на конференцията – вижте ТУК

Cancel Conference

Invitation

Invitation

Guidelines for the authors

Registration form


Научни четения 2019 – повече информация вижте ТУК

Регистрационна форма – изтеглете от ТУК

Програма на Научните четения – вижте ТУК


Международна научна конференция на тема: 

„Право и културни ценности“ – подробности вижте ТУК

Програма на конференцията ТУКНаучна конференция „Имуществените отношения в правото – развитие и перспективи“ – 27 ноември 2020 г.

Конференцията се провежда в рамките на Проект No ФП19 – ЮФ – 003, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ и осъществяван от Юридически факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“.

Покана за конференцията и регистрационна форма – вижте ТУК


Писмо – покана за участие в научната конференция – вижте ТУК

Изисквания към материалите – вижте ТУК

Регистрационна форма за научната конференция – изтеглете от ТУК

Заповед на Декана на ЮФ за отмяна на конференцията – вижте ТУК

Cancel Conference

Invitation

Invitation

Guidelines for the authors

Registration form


Научни четения 2019 – повече информация вижте ТУК

Регистрационна форма – изтеглете от ТУК

Програма на Научните четения – вижте ТУК


Международна научна конференция на тема: 

„Право и културни ценности“ – подробности вижте ТУК

Програма на конференцията ТУК


Научна конференция „Имуществените отношения в правото – развитие и перспективи“ – 27 ноември 2020 г.

Конференцията се провежда в рамките на Проект No ФП19 – ЮФ – 003, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ и осъществяван от Юридически факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“.

Покана за конференцията и регистрационна форма – вижте ТУК


Писмо – покана за участие в научната конференция – вижте ТУК

Изисквания към материалите – вижте ТУК

Регистрационна форма за научната конференция – изтеглете от ТУК

Заповед на Декана на ЮФ за отмяна на конференцията – вижте ТУК

Cancel Conference

Invitation

Invitation

Guidelines for the authors

Registration form


Научни четения 2019 – повече информация вижте ТУК

Регистрационна форма – изтеглете от ТУК

Програма на Научните четения – вижте ТУК


Международна научна конференция на тема: 

„Право и културни ценности“ – подробности вижте ТУК

Програма на конференцията ТУК