Система за качество

Състав на Комисията по качество

Оценка на качеството 2006

Оценка на качеството 2008

Оценка на качеството 2009

Оценка на качеството 2010

Оценка на качеството 2011

Оценка на качеството 2012

Оценка на качеството 2013

Оценка на качеството 2014

Оценка на качеството 2015

Оценка на качеството 2016

Оценка на качеството 2017

Оценка на качеството 2018

Оценка на качеството 2019

  • Анализ на анкети на студенти от задочно обучение за 1-ви семестър:

1 курс; 2 курс; 3 курс; 4 курс; 5 курс; 6 курс

  • Анализ на анкети на студенти от редовно обучение за 1-ви семестър:

1 курс; 2 курс; 3 курс; 4 курс; 5 курс

  • Анализ на анкети на завършили студенти – Випуск 2018

Оценка на качеството 2020

Анализ на анкети на студенти от редовно обучение за 1-ви семестър:

1 курс; 2 курс; 3 курс; 4 курс; 5 курс

Оценка на качеството 2021

1 курс; 2 курс; 3 курс; 4 курс; 5 курс

Оценка на качеството 2022

Студенти; Докторанти; Преподаватели